EDGERING WEB DESIGN nápověda k formátování textu pomocí značek

Markdown je způsob úpravy textu pomocí domluvených značek (znaků).
Různé kombinace mění grafickou podobu textu při jeho zobrazení.

jsem dobře **vidět** jsem dobře vidět

Proč Markdown?

Markdown je dobře otestovaný nástroj, jednoduchý, přirozený a čitelný. A co je důležité. Velice snadno se dá z textu jednoduše odstranit. To je dobré, když se rozhodneme pro radikální změnu designu nebo jiné využití textu. Vznikl v roce 2004 a jeho autorem je John Grubber.

Základní formátování

Princip je jednoduchý. Text se obklopí dohodnutými symboly. Na výstup se pak promění podle grafické šablony, která je součástí webových stránek.

jsem **dobře vidět** jsem dobře vidět

jsem *jinak* vidět jsem jinak vidět

<http://www.x4u.cz> http://www.x4u.cz

<mail@me.cz> mail@me.cz

odkaz [zde](http://www.x4u.cz) odkaz zde

Nadpisy

Nadpisy mají na stránce velice důležitou úlohu. Jejich správné používání hraje klíčovou roli při vyhodnocování kvality textu stránky. Úkolem nadpisu není postarat se o barevné zpestření. Úkolem nadpisu je dělit text do logických celků. Když to navíc i hezky vypadá, je to ideální stav.

#Titulek Titulek

##Podnadpis Podnadpis

###další podnadpis další podnadpis

Titulky jsou nejlepší místa pro umístění klíčových slov. Proč? Protože se očekává, že následující text se k danému klíčovému slovu vztahuje. Tedy, že za titulkem následuje ideální místo, kde najít informaci na téma klíčového slova.

#Angkor Vat

Je chrám nacházející se v Angkoru v Kambodži. Byl postaven počátkem 12. století pro krále Súrjavarmana II. jako královský chrám a hlavní město.

##Architektura

###Umístění a stavba

Angkor Vat je unikátní kombinací chrámové hory, standardního designu královských paláců a vlivů z oblastí indické Urísy a Tamilnádu. Chrám má představovat posvátnou hinduistickou horu Méru, domov bohů.

###Architektonický styl

Angkor Vat je jedním z nejlepších příkladů khmerského stavebního stylu − stylu Angkor Vat, který byl pojmenován podle této stavby. Počínaje 12. stoletím uměli khmerští stavitelé používat jako stavební materiál pískovec a cihlu

##Současnost

Od počátku 90. let 20. století zaznamenal Angkor Vat masivní vzestup zájmu ze strany turistů z celého světa. Roku 1992 byl Angkor zařazen na seznam světového dědictví.

Obrázky

Vložení obrázku by mělo předcházet jeho nahrání (upload) na server. O to se obvykle postará administrační program (CMS).

První část textového příkazu je popis pro vyhledávač. Má za úkol napovědět co je na obrázku. Další dobré místo pro umístění klíčového slova! V kulatých závorkách je adresa souboru. Příkaz vypadá velmi podobně jako odkaz. Liší ze vykřičníkem na začátku.

![Máme pro vás dravé řešení](https://edgering.org/markdown/img/lion.jpg)

Máme pro vás dravé řešení

Formátování tabulky

Zadání textu je opět intuitivní. Pole tabulky jsou oddělena středníky, tabulka začíná a končí hranatou závorkou. O formátování a vzhled tabulky se opět stará grafická šablona.

[prohlížeč; květen; duben; březen
Chrome; 59%; 58%; 57%
IE; 8,9%; 9,4%; 9,7%
Firefox; 25%; 25%; 25%
Safari; 3,8%; 4%; 3,9%]

prohlížečkvětendubenbřezen
Chrome59%58%57%
IE8,9%9,4%9,7%
Firefox25%25%25%
Safari3,8%4%3,9%

Odrážky a seznamy

Text pro odrážky a seznamy se zapisuje zcela přirozeně. O formátování a odsazení se postará grafická šablona.

- červená
- zelená
- černá
  • červená
  • zelená
  • černá
1. červená
2. zelená
3. černá
  1. červená
  2. zelená
  3. černá

Odstavce a zalamování řádků

Text se automaticky seskupuje do odstavců. Na rozdíl od tištěného textu, jsou na internetu odstavce textu oddělené prázdným řádkem na místo odsazení prvního slova.

Pokud chceme text umístit na nový řádek, aniž bychom začínali nový odstavec, napíšeme na konec řádku 2 mezery.

Kde jsou barvy?

Nejsou. O jednotné barvy a velikosti písma se stará grafická šablona stránek - grafický návrh. Ten má za úkol dohlédnout na to, aby byl dodržen jednotný vzhled formátování.

MARKDOWN V AKCI

Vyzkoušejte si formátování pomocí Markdown značek. Tip: využijte příklady!

Autorem toho textu o Markdown formátování je web studio EDGERING (©) 2014
Zdroje textových ukázek pocházejí z Wikipedie a ze serveru w3schools.com